Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
EAEko kontratazioari buruzko erabakiak

Pleguak


Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 2022ko maiatzaren 9ko Aginduaren bidez onartu ziren.

Pertsona fisikoen datu pertsonalak babesteari buruzko arauak betetze aldera, eredu horietan II.0 eranskina sartu da. Operadore ekonomikoek bete behar dute eranskin hori, deklarazioa sinatzen duen pertsonaren izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionala jasota. Horrela, bete behar diren gainerako eranskinetan datu horiek ez dira agertuko.

Era berean, V.5 Eranskina gehitu da, interes-gatazkarik ez izateari buruzko erantzukizunpeko adierazpenari buruzkoa (HEZI), kontratazio-prozeduran inpartzialtasuna bermatzeko.

Halaber, agiriaren ereduan VII.2 eranskina sartu da. Kontratua adjudikatzen denean bete behar da eranskin hori eta, ondoren, kontratistak eta egin beharreko datu pertsonalen tratamenduaren ardura duen zuzendaritza sustatzaileak sinatu beharko dute.


Administrazio-klausula zehatzen agiriak, prozedura-moten arabera


Azken aldaketako data: