Joan edukira
Euskadi
Kontratazio Publikoa Euskadin
Botere adjudikatzaileak

Botere esleitzailearen atala - KEAO

Atal honetatik, esleitzeko ahalmena daukatenek kontratazio-espedientea, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginaren 56.2 artikuluak agintzen duen txostena eta errekurtsoa bidaliko dituzte (baldin errekurtsoa kontratazio-organoari aurkeztu bazaio). Halaber, espedienteak zertan diren ikusteko aukera ere ematen du atal honek.

1. Botere esleitzaileak errekurtsoa bidaltzea

Errekurtsoa eta kontratazio-espedientea KEAOra bidaltzea.

Aplikaziorako sarbidea 

Ebazpena argitzeko eskabidea.

Kontratazio-organoaren iritzian ebazpenak kontzeptu ulergaitz edo akats materialen bat badu, argibideak edo zuzenketak eskatu ahal izango ditu. Aukera honen bidez jakinarazpena jaso eta hiru eguneko epea izango du horretarako.

Ebazpena argitzeko eskabidean sartzea

Ebazpena betetzeari loturiko gorabeheren gaineko argibideak.

Aukera honetatik, botere esleitzaileak egoki iritzitako alegazioak egin ahal izango ditu errekurtso-prozedurako interesdunek adierazitako KEAOren ebazpena betetzeari loturiko gorabeheren gainean

Ebazpen-betearazpenari jarritako alegazioak aurkezteko aukeran sartzea 

KEAOren ebazpenarekin lotuta hartutako jarduketak bidaltzea.

KEAOk errekurtsoa osorik edo zati batean baiesten badu, kontratazio-organoak ebazpena eman duen organoari jakinarazi beharko dio zer jarduera egin diren ebazpena betetzeko.

KEAOren ebazpenarekin lotuta hartutako jarduketak bidaltzean sartzea

2. Kontratazio espedientea igortzea

Kontratazio espedientearen dokumentazioa KEAOri aurkeztea.

Kontratazio espedientea igortzea sarbidea 

3. Erabiltzaileak kudeatzea

Kontratazio-teknikarien altak, bajak eta aldaketak.

Erabiltzaileak kudeatzeko aplikaziorako sarbidea 

Azken aldaketako data: